Jaki podatek zapłacimy od garażu?

 

Obecnie bardzo często budowane są domy, które mają garaż w bryle budynku. Ma to swoje wady i zalety, zapewne jak każde rozwiązanie. Często jednak się słyszy, że ludzie nie chcą garażu jako osobnego budynku ze względu na dodatkowe większe opłaty podatku od nieruchomości.

Czy faktycznie za garaż obok domu zapłacimy więcej ? Należy rozpatrzeć kilka kwestii.

Podatek od garażu

Po pierwsze należy ocenić, kiedy garaż faktycznie będzie opodatkowany podatkiem od nieruchomości. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych w art. 2 ust. 1 przedmiotem opodatkowania są :

 1. grunty,
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Ponieważ w ramach niniejszego opracowania zajmujemy się osobami fizycznymi, pominiemy budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Budynkiem w rozumieniu przepisów prawa budowlanego jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Żeby zatem mówić o budynku muszą zostać spełnione 4 przesłanki:

 1. obiekt ma być trwale związany z gruntem,
 2. wydzielony za pomocą przegród budowlanych,
 3. posiadać fundamenty,
 4. posiadać dach.

Różne garaże, różne podatki

Garaże mogą być w odmienny sposób usytuowane i  w związku z tym mogą ich dotyczyć inne stawki podatku. Przeanalizujemy poniżej wszystkie możliwości.

 1. Dom, który posiada w bryle garaż jest zgodnie z definicją budynkiem i jest przedmiotem opodatkowania w całości wraz z domem, jako jeden odrębny budynek mieszkalny
 2. Garaż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym mający oddzielną księgę wieczystą
 3. Garaż w budynku mieszkalnym wielorodzinnym jako pomieszczenie przynależne
 4. Garaż poza budynkiem mieszkalnym jako pomieszczenie przynależne
 5. Garaż wolnostojący

Ad. b. Garaż, który znajduje się w bryle budynku, ale mający oddzielną księgę wieczystą, a zatem mogący być osobnym od budynku przedmiotem obrotu,  jest opodatkowany wyższą stawką podatku, jako budynek pozostały niemieszkalny zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. e ust. o.p.o.l. Zob. wyrok NSA z dnia 5 października 2016 r. II FSK 2433. W związku z powyższym mając np. w budynku wielorodzinnym garaż podziemny, który jest samodzielnym lokalem niemieszkalnym, podlega on opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości według stawek przewidzianych dla budynków lub ich części pozostałych (uchwała 7 sędziów NSA akt II FPS 4/11 z 27 lutego 2012r.)

Ad. c i d. Natomiast taki sam garaż, ale o innej formie prawnej, tzn. jako pomieszczenie przynależne do danego lokalu, będzie opodatkowane, tak jak ten lokal mieszkalny art. 5 ust.2 lit. a ust. o.p.o.l.. Podobnie będzie jeśli garaż jest pomieszczeniem przynależnym , a znajduje się poza budynkiem i nie może być osobnym przedmiotem obrotu.

Ad. e. Garaż wolno stojący. W tym wypadku jeśli garaż można uznać za budynek, tzn. spełnia wszystkie cechy budynku, to wówczas podatek płacony będzie dla budynków pozostałych, czyli niestety ten wyższy.

Garaże blaszane

Co jednak w sytuacji, gdy mamy garaż blaszak? W dużej części interpretacji blaszaki nie są budynkami, nie są trwale z gruntem związane i nie zapłacimy za nie podatku. Podobnie interpretują sądy, np. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. I SA/Wr 398/16 ( Teza:„ Garaż blaszany nie stanowi budynku w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz 613 ze zm.; dalej:u.p.o.l.) w zw. z art.3 pkt.1 lit b) i art.3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 1409 ze zm.) i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na podstawie art 2 ust. 1 pkt 2 u.p.o.l.”)

Chociaż i te w niektórych gminach, mogą zostać uznane za budynki.

Garaże blaszane otynkowane

Bardziej problematyczna może być kwalifikacja garaży blaszanych, ale ocieplonych i otynkowanych. W tej sytuacji opodatkowanie garażu jest uzależnione od interpretacji gminy, czy uzna dany obiekt za budynek trwale z gruntem związany. Wiele gmin nie opodatkowuje tego typu garaży, twierdząc, że jest to jednak konstrukcja lekka z gruntem niezwiązana. Może być tak, że przecież garaż taki nie jest trwale z gruntem związany, można go przenieść na inne miejsce bez istotnego naruszenia całości obiektu. Jest to nadal konstrukcja blaszana, tylko obłożona dodatkowymi elementami. Przenosząc taki obiekt, prawdopodobnie naruszymy wierzchnie warstwy, ale nadal po przeniesieniu będzie spełniał rolę garażu. Nie będzie to istotne naruszenie konstrukcji. Jednak sama cecha możliwości przeniesienia konstrukcji na inne miejsce, wg orzecznictwa nie jest równoznaczna z tym, że obiekt nie jest trwale z gruntem związany. Wszystko zależy od danych okoliczności i indywidualnej oceny organów gminnych. Jeśli jest to kwestia sporna, należy pamiętać, że z dniem 1 stycznia 2016r. na podstawie art. 1 z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r., poz. 1197) wprowadzono art. 2a O.p., zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika.   Jeśli zatem chcemy postawić taki garaż w przekonaniu, że nie zapłacimy za niego podatku od nieruchomości, to najlepiej udać się do swojej gminy i dowiedzieć się o to u źródła i na piśmie.

Wysokości opłat za garaże

Czy faktycznie dużo więcej zapłacimy za garaż poza budynkiem mieszkalnym? Niestety odpowiedź jest twierdząca. Maksymalna stawka podatku za osobny garaż jest 10-ciokrotnie większa, niż za garaż w bryle budynku mieszkalnego. Za 30 metrowy garaż wolno stojący zapłacimy maksymalnie 228,60 zł/rok, a za ten w bryle budynku maksymalnie 22,50 zł/rok.

 

Górne stawki podatku od nieruchomości na rok 2017

Są to maksymalne stawki, które może nałożyć na nas gmina.

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 lipca 2016 r.

w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r.

art. 5 w ust. 1 w pkt 2 ustawy w:

 1. a) lit. a – 0,75 zł, budynki lub ich części mieszkalne
 2. b) lit. b – 22,66 zł, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 3. c) lit. c – 10,59 zł, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
 4. d) lit. d – 4,61 zł, związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
 5. e) lit. e – 7,62 zł; pozostałe budynki

 

Reklamy

2 myśli w temacie “Jaki podatek zapłacimy od garażu?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s