Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Niedługo minie rok od wprowadzonych zmian w Prawie budowlanym dotyczących m.in. braku obowiązku wnioskowania o pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego. Niektórzy narzekają, że są z tym same problemy i praktycznie nic się nie zmieniło, bo czeka się tyle samo, inni, że i tak w większości przypadków trzeba mieć pozwolenie.

My akurat zaliczamy się do osób, które niezmiennie chwalą sobie nowe prawo. Nasz dom budowany jest na zgłoszenie, wszystko poszło łatwo i sprawnie, zgłoszenie złożyliśmy wraz z projektem oraz mapą do celów projektowych i po miesiącu mieliśmy już możliwość budowy- przynajmniej teoretycznie. (praktycznie sporo czasu zajęły nam formalności kredytowe i okołokredytowe). Ale po kolei…

Kiedy budować możemy na samo zgłoszenie ?

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane pozwolenia na budowę nie jest konieczne m.in. gdy chcemy wybudować (art. 29 Ustawy Prawo budowlane):

 • parterowy budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
 • wolno stojący budynek mieszkalny jednorodzinny, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojące parterowe budynki gospodarcze w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie (ogrody zimowe) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki;
 • wiatę o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowaną na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;
 • przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę i zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3;
 • altany działkowe i obiekty gospodarcze;
 • miejsca postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
 • zjazdy z dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz zatoki parkingowe na tych drogach.

To kilka z wielu obiektów budowlanych, na które nie potrzeba pozwolenia, a które mogą nas dotyczyć jeśli chcemy budować dom.

W tym opracowaniu zajmiemy się budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego na zgłoszenie. Zgodnie z ww. artykułem, budowa domu na zgłoszenie jest możliwa, jeżeli obszar oddziaływania mieści się w całości na działce.

Co to w praktyce oznacza?

Zgodnie z definicją ustawową należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu. Do określenia tego obszaru zobowiązany jest projektant i w każdym przypadku obszar oddziaływania będzie inny, w zależności od rodzaju budynku, jego posadowienia, funkcji, sąsiedztwa itp. Obszar oddziaływania obiektu wyznaczany jest już przez „możliwość spowodowania negatywnego oddziaływania projektowanego obiektu na teren sąsiednich nieruchomości” (wyrok NSA w Warszawie z dnia 25 lutego 2014 r., sygn. akt: II OSK 2271/12) W projekcie budowlanym powinna się znaleźć informacja dot. obszaru oddziaływania obiektu. Jeżeli chcielibyśmy usytuować budynek bliżej granicy, niż jest to określone w Rozporządzeniu dot. wymagań technicznych usytuowania budynków, np. w odległości 2 metrów od działki sąsiedniej, musielibyśmy uzyskać na to pozwolenie, ze względu na to, że obszar oddziaływania nie mieści w całości na działce.

Jeśli zatem nasz dom chcemy postawić w odpowiednich granicach wyznaczonych przez WZ albo plan zagospodarowania przestrzennego, a projektant określając oddziaływanie budynku stwierdził, że mieści się ono na naszej działce, to jak najbardziej możemy zgłaszać naszą budowę.

Kiedy musimy mieć pozwolenie na budowę?

 • gdy budujemy na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;
 • gdy inwestycja znajduje się na obszarze sieci Natura 2000;
 • obszar oddziaływania budynku nie mieści się w całości na działce;
 • budowa w założeniu będzie naruszać plan zagospodarowania przestrzennego lub warunki zabudowy
 • budowa jest niezgodna z przepisami techniczno-budowlanymi;
 • dokonano istotnych zmian w złożonym projekcie wraz ze zgłoszeniem  (np. kubatura budynku, jego szerokość, wysokość)

Co jest potrzebne do zgłoszenia budowy domu?

 1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (np. pozwolenie wodnoprawne) wraz z zaświadczeniem projektanta wydanym przez odpowiednią izbę samorządu zawodowego o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności oraz informacją projektanta dotycząca oddziaływania budynku;
 2. projekt zagospodarowania działki;
 3. należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia;
 4. należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 5. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 6. w zależności od potrzeb – odpowiednie szkice lub rysunki.

Różnica między zgłoszeniem a pozwoleniem

Nie jest za to wymagane jak w pozwoleniu na budowę  dostarczenie oświadczeń odpowiednich jednostek o zapewnieniu przyłączy i ich wrysowanie w projekt zagospodarowania terenu. Nie trzeba tez informować o połączeniu działki z drogą.

I w tym tkwi cały szkopuł, bowiem my nie mieliśmy połączenia działki z drogą, budujemy ją dopiero teraz w trakcie budowy. Zapewnienie podłączenia do wod-kan co prawda mieliśmy, ale teraz się okazało, że jednak kanalizacji podłączyć się nie da i cały projekt zagospodarowania terenu okazałby się nieprawdziwy.

Na szczęście nie było to wymagane i teraz spokojnie robimy sobie wszystkie instalacje, które zostaną zaakceptowane przy końcowym odbiorze budynku. Na prąd czekamy, woda podciągnięta, droga właśnie się zrobiła, a zamiast kanalizacji będzie przydomowa oczyszczalnia. Przy PnB byłyby problemy i odwieczne czekanie, a w naszej obecnej sytuacji droga podciągnięta w zeszłym tygodniu w piątek, a już w poniedziałek przyjechał ciężki sprzęt i robią płytę fundamentową.

IMGP2907
Tak to się zaczęło. Przygotowanie działki pod budowę I poł. kwietnia 2016

 

Reklamy

2 myśli w temacie “Zgłoszenie czy pozwolenie na budowę?

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s